08.01.2017

Life Coaching kviz

„Sreća nije slučajna, a nije ni nešto što treba da želite.

Sreća je nešto što sami stvarate.“

                                   Džim Ron

Odvojite, molim vas, nekoliko trenutaka, da rešite ovaj test.

Navedene rečenice ocenite ocenom od 0 (uopšte se ne slažem) do 10 (u potpunosti se slažem).

Saberite potom bodove i saznajte da li je Life Coaching, u ovom trenutku, pravi izbor za vas!

  1. Spremna/spreman sam da kreiram više balansa u svom životu.
  2. Spremna/spreman sam da unapredim svoje lične i profesionalne odnose.
  3. Spremna/spreman sam da napravim stvarne i pozitivne promene u svom životu.
  4. Spremna/spreman sam da osvestim i živim svoju životnu svrhu.
  5. Spremna/spreman sam i voljna/voljan da prevaziđem uverenja i ponašanja koja me ograničavaju.
  6. Spremna/spreman sam da kreiram planove i preduzmem akcije koje će mi pomoći da ostvarim svoje ciljeve.
  7. Spremna/spreman sam da iskusim osećaj ispunjenosti u svom životu.
  8. Spremna/spreman sam za više zabave i uživanja u svom životu.
  9. Mogu da ostvarim benefit od rada sa nekim ko će mi pomoći da ostanem na željenom putu.

Do 27 bodova :

Life Coaching, u ovom trenutku, nije najbolja opcija za vas.

27 – 54 bodova:

Life Coaching vam može pomoći da sagledate svoj život iz druge perspektive, kao i da razvijete plan šta je to što želite da promenite. Ako se, u ovom trenutku, odlučite za coaching, za vaše najviše dobro je važno, da obećate sebi da ćete preduzimati određene akcije koje ćete utvrđivati na putu promene. U protivnom, ukoliko akcija izostane, izostaće i dugoročan benefit coaching-a.

Preko 54 boda:

Čestitamo! Spremni ste za Life Coach-a! Spremni ste da iskreno radite na sebi i preduzimate akcije potrebne da živite život kakav želite!

 

Uspeh dolazi kada ŽELIM pretvoriš u ČINIM.

Za sve dobro koje vas čeka,

vaša Tamara