20.12.2017

Šta je Life Coaching?

Life Coaching je profesionalna veština, koja pomaže ljudima da ostvare progresivnu promenu. Bavi se sadašnjim trenutkom, onim što želite da postignete i kako to da ostvarite efikasnije i uz manje stresa.

To je struktuiran pristup, koji olakšava pojedincu da napreduje u nekim oblastima života u kojima oseća da je „zaglavljen“ ili da želi da postigne bolje rezultate.

Life Coach je osoba koja je edukovana da pruža ovakvu vrstu podrške. Upoznata je sa spektrom tehnika, koje pomažu klijentu da sagleda svoju situaciju iz šire perspektive, da prevaziđe blokade i strahove i pronađe odgovore i načine kako da ostvari svoj pun potencijal.

Šta uopšte znači pun potencijal? To znači da koristite  veštine, osobine i znanja kojima već svesno raspolažete, onima koje ste osvestili i onima koje ste razvili, kako biste živeli u skladu sa sobom i svojim vrednostima. Iz tog stanja postavljate ciljeve, nosite se sa preprekama i pravite planove vezane za sve oblasti svog života.

Tu spadaju ispunjavajući odnosi sa drugima, vaš profesionalni razvoj, individualno uzrastanje do mere kojoj težite, emotivni balans, organizacija vremena i materijalnih resursa, vaše zdravlje i vaš unutrašnji mir.

Life coaching odlikuje visoka fokusiranost i efikasnost u radu, što omogućava da se za kraće vreme postigne više ciljeva koji se postave na početku coaching-a.

Rad na jednoj ili pojedinim oblastima ima efekat „leptirovih krila“. Širi se na čitav naš život i podiže njegov ukupan kvalitet.

Oblasti na kojima možete raditi u Coaching – u :

 • Postavljanje i postizanje cilja.
 • Prevazilaženje blokada i strahova.
 • Balansiranje profesionalnog i emotivnog života.
 • Uspostavljanje određenog mentalno – emotivnog sklopa potrebnog za prelazak na viši nivo poslovanja.
 • Donošenje značajnih odluka.
 • Izlaženje iz rutine.
 • Životne prekretnice.
 • Uspostavljanje emotivnog balansa.
 • Identifikovanje ključnih vrednosti i interesovanja.
 • Promena karijere.
 • Time menagment.
 • Poboljšanje komunikacije sa decom (posebno značajno za roditelje adolescenata).
 • Pokretanje procesa i akcija koje vode uvećanju životne radosti.