20.12.2017

Šta je life coaching

Life Coaching je profesionalna veština, koja pomaže ljudima da ostvare progresivnu promenu. Bavi se sadašnjim trenutkom, onim što želite da postignete i kako to da ostvarite efikasnije i uz manje stresa.

To je struktuiran pristup, koji olakšava pojedincu da napreduje u nekim oblastima života u kojima oseća da je „zaglavljen“ ili da želi da postigne bolje rezultate.

Life Coach je osoba koja je edukovana da pruža ovakvu vrstu podrške. Upoznata je sa spektrom tehnika, koje pomažu klijentu da sagleda svoju situaciju iz šire perspektive, da prevaziđe blokade i strahove i pronađe odgovore i načine kako da ostvari svoj pun potencijal.

Šta uopšte znači pun potencijal? To znači da koristite  veštine, osobine i znanja kojima već svesno raspolažete, onima koje ste osvestili i onima koje ste razvili, kako biste živeli u skladu sa sobom i svojim vrednostima. Iz tog stanja postavljate ciljeve, nosite se sa preprekama i pravite planove vezane za sve oblasti svog života.

Tu spadaju ispunjavajući odnosi sa drugima, vaš profesionalni razvoj, individualno uzrastanje do mere kojoj težite, emotivni balans, organizacija vremena i materijalnih resursa, vaše zdravlje i vaš unutrašnji mir.

Life coaching odlikuje visoka fokusiranost i efikasnost u radu, što omogućava da se za kraće vreme postigne više ciljeva koji se postave na početku coaching-a.

Rad na jednoj ili pojedinim oblastima ima efekat „leptirovih krila“. Širi se na čitav naš život i podiže njegov ukupan kvalitet.

Um, emocije i telo su jedno

Naše ponašanje je samo spoljašnji odraz naših obrazaca razmišljanja, uverenja i vrednosti. Takođe, u njega su uključeni i naši emocionalni odgovori na sve ono što smo čuli, videli  i doživeli.

Ako u bilo kojoj oblasti svog života imate neodgovarajuće rezultate, probleme, zaglavljenosti, vreme je da nešto od uverenja i obrazaca promenite. Nešto što vam je nekada možda i bilo od koristi, ali sada više nije.

A kako su um, telo i emocije jedno, nije teško zaključiti da će usvajanje novih obrazaca i uverenja, promeniti i vaš emocionalni odgovor, a samim tim da ćete se i fizički bolje osećati.

Takođe, ako redefinišete emocionalni odgovor, promeniće se i način na koji posmatrate život i sve ono što vam se, tokom života, događa.

Osnovna filozofija Life Coaching – a

Ako postoji praznina između onoga što ste i onoga što želite da budete, onda je to prostor za life coaching.

Glavni benefit je što ćete postići progres u konkretnom vremenskom periodu uz pomoć strukture, podrške i tehnika edukovanog life coach-a.

Oblasti na kojima možete da radite sa Life Coach-em

 • Postavljanje i postizanje cilja.
 • Prevazilaženje blokada i strahova.
 • Balansiranje profesionalnog i emotivnog života.
 • Uspostavljanje određenog mentalno – emotivnog sklopa potrebnog za prelazak na viši nivo poslovanja.
 • Donošenje značajnih odluka.
 • Izlaženje iz rutine.
 • Životne prekretnice.
 • Uspostavljanje emotivnog balansa.
 • Identifikovanje ključnih vrednosti i interesovanja.
 • Promena karijere.
 • Time menagment.
 • Poboljšanje komunikacije sa decom (posebno značajno za roditelje adolescenata).
 • Pokretanje procesa i akcija koje vode uvećanju životne radosti.

Šta je moj deo posla?

Moj posao, kao Trenera ličnog razvoja (Life Coach-a) je da istražim, koja je to tačka u kojoj će vam najmanja promena doneti najveći rezultat.

Potom, da vas podržim, da tu promenu sprovedete u delo i održite željene rezultate.

Kao osoba koja neutralno sagledava vašu situaciju, uz pažnju i stručno znanje, postavljam vam precizno formulisana pitanja. Pomoću interesantnih i korisnih tehnika, bićete podstaknuti  i osnaženi da pronađete odgovore, formirate strategiju, a osmišljene akcije sprovedete do kraja.

Šta je vaš deo posla?

Nosioci promene ste – vi. Niko, umesto vas, ne može da postigne te sjajne stvari i rezultate kojima težite. Niko, umesto vas, ne može da donese odluku da trajno promeni nešto što mu nije korisno i da potom  radi na usvajanju nečeg novog, što će mu doneti benefite i veće dobro. Coach vam pruža podršku, pomaže vam da dodjete do uvida, pokazuje vam tehnike pomoću kojih možete da napredujete. Šta ćete od svega toga iskoristiti – to je na vama.

Koliko coaching traje?

Evropska asocijacija za coaching (ECA) preporučuje da jedan coaching ciklus bude 5 sesija.

Ponekad je klijentima potrebna kratkoročna podrška kako bi iskristalisali cilj i osmislili jasnu strategiju za njegovo postizanje ili im je potrebno da razgovaraju o nekoj trenutnoj životnoj situaciji ili okolnostima, kako bi im postala jasnija.

Sa druge strane, klijenti mogu da se opredele za dugoročan rad, sa ciljem opšteg unapređenja svoje ličnosti i zadovoljstva svojim životom. Tada se organizujemo na mesečnom nivou i viđamo jednom nedeljno.

Iskustvo je pokazalo, da je za trajnije promene, potrebno više meseci rada.  Promena može da se desi u našem umu gotovo trenutno, ali da bi se rezultati te promene ustalili, potrebno je više vremena, jer je to proces koji ima svoj tok. Ovde je ključna podrška Life Coach-a, koji vas kroz promenu prati, vodeći računa gde ste u odnosu na ono gde želite da budete.

Nešto za kraj

Coaching sesija predstavlja jednu pauzu u vašem životu. Tokom nje, presabirate svoje misli i emocije, dobijate uvid u svoj unutrašnji svet. Birate i odlučujete na koju stranu ćete usmeriti svoju pažnju i energiju. Tokom nje se pokreću  procesi razmišljanja koji vas, u danima koji slede, dovode do konretnih pozitivnih promena i rezultata. I menjaju vaš život na bolje.

Spremni ste da radite na ličnom rastu i razvoju?

Zakažete svoju coaching sesiju.