25.02.2017

Individualne sesije

Coaching razgovor se razlikuje od običnog razgovora. Coach pažljivo sluša i postavlja precizna pitanja. Razmišljanje o ovim pitanjima vas vodi dubljem upoznavanju sebe i razumevanju sopstvenih emocija i reakcija. Kada nešto osvestite, ono što je korisno možete da pojačate, a ono što vam nije od koristi možete da promenite i za ovo se koriste određene tehnike i coaching alati.

Coach vas, takođe, upoznaje sa tehnikama, kojima učite kako da upravljate svojim sadašnjim stanjem, mislima i reakcijama. Na ovaj način, menjate svoju percepciju problema i pojačavate motivaciju i akciju ka ostvarenju ciljeva. Ono što uradite danas, utiče na vaše sutra.

Pre početka coaching-a praktikujem uvodni razgovor, putem telefona, gde se bolje upoznajemo i razmatramo koja je vaša tema za rad i kakvu opciju mogu da vam ponudim. Jer, kao i u svakom poslu, veoma je važno da procenimo kako će naša saradnja teći i da li vam moj stil rada odgovara. Kombinujem različite tehnike iz mnogobrojnih obuka koje sam prošla i sa pažnjom se odnosim prema svojim klijentima, kako bih procenila koji pristup kod koga može da da, za njega najbolje rezultate.

Coaching je nastao kao odgovor na zahteve modernog društva – da se određene teme i problemi reše ili ciljevi postignu na brz i efikasan način.

Ipak, promena je proces, te tako, u periodu između sesija, praktikujem konsultacije. To zapravo znači, da vi, kao moji klijenti, možete da me kontaktirate, ukoliko naiđete na problem ili prepreku i da, uz moju podršku, putem mail-a ili SMS-a, uspostavite, ponovo, dobro stanje. Ovo je nešto što smatram esencijalnim za još bolje rezultate coaching-a.

Oblasti na kojima možete da radite:

 • Postavljanje i postizanje cilja.
 • Prevazilaženje blokada i strahova.
 • Balansiranje profesionalnog i emotivnog života.
 • Uspostavljanje određenog mentalno – emotivnog sklopa potrebnog za prelazak na viši nivo poslovanja.
 • Donošenje značajnih odluka.
 • Izlaženje iz rutine.
 • Životne prekretnice.
 • Uspostavljanje emotivnog balansa.
 • Identifikovanje ključnih vrednosti i interesovanja.
 • Promena karijere.
 • Time menagment.
 • Poboljšanje komunikacije sa decom (posebno značajno za roditelje adolescenata).
 • Pokretanje procesa i akcija koje vode uvećanju životne radosti.

Postoje dve opcije za održavanje coaching sesija:

 • U coaching prostoru (Bulevar kralja Aleksandra 227, Beograd)
 • Putem Skayp-a ili Viber-a.

Evropska asocijacija za coaching (ECA) preporučuje da jedan coaching ciklus bude 5 sesija.

Međutim, ponekad je klijentima potrebna kratkoročna podrška kako bi iskristalisali cilj i osmislili jasnu strategiju za njegovo postizanje ili im je potrebno da razgovaraju o nekoj trenutnoj životnoj situaciji ili okolnostima, kako bi im postala jasnija.

Sa druge strane, klijenti mogu da se opredele za dugoročan rad, sa ciljem opšteg unapređenja svoje ličnosti i zadovoljstva svojim životom. Tada se organizujemo na mesečnom nivou i viđamo jednom nedeljno.

Iskustvo je pokazalo, da je za trajnije promene, potrebno više meseci rada. Promena može da se desi u našem umu gotovo trenutno, ali da bi se rezultati te promene ustalili, potrebno je više vremena, jer je to proces koji ima svoj tok. Ovde je ključna podrška Life Coach-a, koji vas kroz promenu prati, vodeći računa gde ste u odnosu na ono gde želite da budete.

Zbog toga se, na početku rada, dogovaramo o okvirnom periodu tokom koga biste želeli da dolazite na coaching, a onda, tokom daljeg rada vršimo određene promene i prilagođavanja, ukoliko je potrebno.

Coaching sesija traje 60 minuta.

Coaching sesija predstavlja jednu pauzu u vašem životu. Tokom nje, presabirate svoje misli i emocije, dobijate uvid u svoj unutrašnji svet. Birate i odlučujete na koju stranu ćete usmeriti svoju pažnju i energiju. Tokom nje se pokreću  procesi razmišljanja koji vas, u danima koji slede, dovode do konretnih pozitivnih promena i rezultata. I menjaju vaš život na bolje.

Spremni ste da radite na ličnom rastu i razvoju?

Zakažite svoju  coaching sesiju.