Life Coaching pomaže osobi da napravi pozitivne promene u životu, uspostavi unutrašnji balans i postigne ciljeve koje želi. Ukoliko Vam je potrebno da uvećate samopouzdanje, imate problema u karijeri ili međuljudskim odnosima ili želite da ostvarite bolje odnose u partnerskoj vezi možete se obratiti Life Coach-u. Iako ne postoji potpuno precizan prevod na srpski jezik, Life Coaching ili „lajf koučing“ se može donekle prevesti kao trening životnih veština. To znači da Vam ova vrsta rada na sebi može pomoći u ostvarivanju kvalitetnih promena u životu, što podrazumeva i ostvarivanje ciljeva i postizanje balansa. Zajedno sa Coach-em dolazite do pozitivnih rezultata, koji se mogu odnositi na različite oblasti života. U pitanju mogu biti porodica, roditeljstvo, posao, međuljudski odnosi, partnerski odnosi, zdravlje, karijera. Life Coach Vam može pomoći sa različitim poteškoćama sa kojima se suočavate; jer poseduje znanje i veštine koji omogućavaju da sagledate svoju situaciju iz šire perspektive i pronađete odgovore i načine kako da ostvarite svoj pun potencijal. Trening životnih veština utiče pozitivno na osobu i podstiče u njoj motivaciju za preuzimanje akcije . Coaching Vam pomaže da najpre sagledate svoju situaciju i prihvatite sebe takvog kakvi ste sada, potom da postavite realistične ciljeve vezane za budućnost i najzad, da usvojite stretegije i osmislite planove i akcije koje će Vam pomoći da te ciljeve ostvarite. Kao što je već pomenuto, možete ostvariti poboljšanja u različitim sferama života: Prevazilaženje problema i strahova; Postavljanje i postizanje ciljeva; Balansiranje profesionalnog i emotivnog života; Uspostavljanje emotivnog balansa; Promena karijere; Time management; Životne prekretnice; Izlaženje iz rutine; Poboljšanje komunikacije između roditelja i dece. Life Coaching odlikuje visoka fokusiranost i efikasnost u radu, što omogućava da se za kraće vreme postigne više ciljeva koji se postave na početku Coaching-a. Rad na jednoj ili pojedinim oblastima se širi na čitav Vaš život i podiže njegov ukupan kvalitet.

Coaching sesije za Vaš srećan i i spinjen život

Knjiga za decu

U odeljku - Materijali, nalazi se u pdf formatu knjiga "Tigrić Bobo i tigrica Uela". Ovo je zbirka priča, namenjena deci uzrasta od 4 do 9 godina. Govori o njihovim problemima i emocijama, a rešenja su data iz perspektive pozitivnog vaspitanja. Uživajte u čitanju sa svojom decom. Ove priče, daće vam povod i za dublji razgovor na neke od tema koje muče mališane. Pisala sam ih prvenstveno za svoje troje dece i njihove drugare, kada su se susretali sa prvim strahovima, osećanjem ljubomore, otporom da dele igračke sa drugom decom i sličnim temama, tako da su primeri iskreni i stvarni.

Најновије вести