25.02.2017

Sesije

Kako bi bilo da živite u skladu sa sobom i postižete stvari koje želite?

Evo jedne lepe definicije koučinga:

“Koučing je partnerstvo ravnopravnih ljudi čiji je cilj da ostvare brzu, povećanu i održivu efikasnost kroz fokusirano učenje u svakom aspektu klijentovog života.

Koučingom se povećava samosvest i povećavaju opcije.

Radeći u korist klijentovih ciljeva, kouč i klijent imaju za jedini cilj da smanje jaz između potencijala i rezultata.”

Jenny Rogers “Umeće koučinga”

Koučing je rad fokusiran na ovde i sada. Za cilj ima da pomogne osobi da poveća uspešnost u određenim oblastima života.

U procesu koučinga, klijent otkriva koje životne strategije su za njega uspešne i na koji način ove strategije može da prenese i na polja gde postiže manje uspeha ili se oseća zaglavljenim.

Takođe, uči i nove tehnike i veštine koje ga podržavaju u podizanju nivoa uspešnosti.

Suština koučinga je u promeni i akciji. Da bismo promenu ostvarili, moramo poći od sebe. Ako stalno pokušavamo na isti način da postignemo određene rezultate, a željeni rezultati izostaju, vreme je da nešto menjamo.

Zato kouč postavlja određena ciljana pitanja, kojima traga, zajedno sa klijentom, za uverenjima koja klijenta zaustavljaju i ograničavaju, radi na istraživanju vrednosti, potencijala, želja i ciljeva, kako bi pomogao osobi da ostvari svoj pun potencijal i uveća kvalitet života.

Oblasti na kojima možete da radite:

Postavljanje i postizanje cilja

Emotivne veze

Prevazilaženje blokada

Uvećanje samopouzdanja

Balansiranje profesionalnog i emotivnog života

Donošenje značajnih odluka

Izlaženje iz rutine

Uspostavljanje emotivnog balansa

Promena karijere

Time menagment

Poboljšanje uzajamne komunikacije roditelja i dece (posebno značajno za roditelje adolescenata)

 

Postoje dve opcije za održavanje  sesija:

 

  • U terapijskom  prostoru (Ljubomira Stojanovića 36, Beograd)

  • Putem Skayp-a , Viber-a ili Zoom-a.

Sesija predstavlja jednu pauzu u vašem životu. Tokom nje, presabirate svoje misli i emocije, dobijate uvid u svoj unutrašnji svet. Birate i odlučujete na koju stranu ćete usmeriti svoju pažnju i energiju. Tokom nje se pokreću  procesi razmišljanja koji vas, u danima koji slede, dovode do konretnih pozitivnih promena i rezultata. I menjaju vaš život na bolje.

 

Sesiju možete zakazati putem telefona +381 60 51 44 521 ili na mail vujnovictamara5@gmail.com