25.02.2017

Sesije

 

 

Sesije koučinga i psihoterapije traju 60 minuta.

Na koučing sesijama identifikujemo gde ste sada, a gde želite da budete i koji je najbrži put do vašeg cilja.

Psihoterapijske sesije su okrenute dubljem radu na emocijama, uverenjima i doživljajima koje, još uvek, nosite sa sobom.

Neki zajednički benefiti koučinga i psihoterapije:

 • Povećanje osećaja samokontrole
 • Bolja sposobnost da se prati i reguliše nivo stresa
 • Veća svesnost o svojim potrebama
 • Veća tolerancija na negativne emocije
 • Poboljšanje komunikacionih veština
 • Uvećanje razumevanja svojih emocija

Koučing sesije

Koučing za cilj ima da pomogne osobi da poveća uspešnost u određenim oblastima života.

U procesu koučinga, otkrivamo koje životne strategije su za nas uspešne i na koji način ove strategije možemo da prenesemo i na polja gde postižemo manje uspeha ili se osećamo zaglavljenima.

Takođe, učimo i nove tehnike i veštine koje nas podržavaju u podizanju nivoa uspešnosti.

Suština koučinga je u promeni i akciji. Da bismo promenu ostvarili, moramo poći od sebe. Ako stalno pokušavamo na isti način da postignemo određene rezultate, a željeni rezultati izostaju, vreme je da nešto menjamo.

Zato kouč postavlja određena ciljana pitanja, pomoću kojih traga, zajedno sa klijentom, za uverenjima koja klijenta zaustavljaju i ograničavaju, radi na istraživanju njegovih životnih vrednosti, potencijala i resursa, želja i ciljeva, kako bi pomogao osobi da ostvari svoj pun potencijal i živi kvalitetnim i ispunjenim životom.

Oblasti na kojima možete da radite:

 • Postavljanje i postizanje ciljeva
 • Uvećanje motivacije i samoefikasnosti
 • Uspostavljanje balansa između poslovnog i privatnog života
 • Donošenje značajnih odluka
 • Izlaženje iz rutine
 • Promena karijere
 • Time menagment
 • Strah od javnog nastupa

Psihoterapijske sesije

Često, koliko god da smo svesni šta je to što nas koči, ipak ne uspevamo da krenemo dalje. Ovde je važan terapijski rad, koji nam omogućava da pogledamo dublje u sebe, sagledamo uzroke određenih problema ili simptoma koje imamo, osmislimo šta dalje sa uvidima koje smo stekli i napravimo prve korake ka budućnosti.

Savetovanje je, pre svega, terapija razgovorom gde, u sigurnom okruženju, podržani od strane terapeuta-savetnika, možemo da iznesemo svoje brige i strahove, ali i svoje nade i želje.

Možemo da se bavimo simptomima koje imamo (poput napada panike, nesanice, uznemirenosti), emocijama koje nas preplavljuju (poput straha, osećaja beznadežnosti ili ljutnje), odnosima sa drugima (u privatnom i poslovnom kontekstu, partnerskim odnosima, roditeljstvu), ali i smislom i svrhom svog života.

Terapijsko savetovanje je proces, u kome najpre prihvatamo ono što jesmo, da bismo mogli da se otvorimo za nešto novo i drugačije čemu težimo ili da zadržimo, ali ovoga puta svesno, ono što imamo.

Geštalt psihoterapija je humanistička, holistička, ka klijentu usmerena forma psihoterapije. Fokusirana je na klijentov sadašnji život i izazove sa kojima se suočava. Iako su iskustva iz prošlosti važna, na geštalt terapiji ih donosimo u sada i ovde – istražujemo na koji način ova iskustva postoje u sadašnjem trenutku i na koji način utiču na naš trenutni život.

Oblasti na kojima možete da radite:

 • Anksioznost
 • Depresija
 • Nedostatak samopouzdanja
 • Traumatska iskustva
 • Partnerski odnosi
 • Međuljudski odnosi
 • Problemi u odnosima roditelja i dece
 • Fobije

Geštalt psihoterapija pomaže ljudima da uvećaju svesnost o procesima koji se dešavaju u njima i oko njih, kao i sposobnost da žive u sadašnjem trenutku.

Postoje dve opcije za održavanje  sesija:

 • U terapijskom  prostoru (u Beogradu)
 • Putem Skayp-a , Viber-a ili Zoom-a.

Sesija predstavlja jednu pauzu u vašem životu

Tokom nje, presabirate svoje misli i emocije, dobijate uvid u svoj unutrašnji svet. Birate i odlučujete na koju stranu ćete usmeriti svoju pažnju i energiju. Tokom nje se pokreću  procesi razmišljanja koji vas, u danima koji slede, dovode do konretnih pozitivnih promena i rezultata. I menjaju vaš život na bolje.

Zakažite sesiju putem telefona +381 60 51 44 521 ili na mail vujnovictamara5@gmail.com